Track code รหัสการสั่งซื้อ ลูกค้า ประเภทการส่งสินค้า วันที่และเวลาจัดส่ง
EN25120306TH - ภูริทัต EMS 28 พ.ค. 58 09:00
EN251201262TH - กวิรนาถ EMS 27 พ.ค. 58 09:00
EN251201276TH - ณัฐพล EMS 27 พ.ค. 58 08:18
EN118300224TH - Prasaert EMS 24 มี.ค. 58
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย