RIG-O2-Aluminum
ถังออกซิเจนอลูมิเนียม
Price
สอบถามราคา
Stock
รายละเอียดสินค้า

ขนาด
(คิว)
ความจุ
(ลิตร)
ความสูง
(cm)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
(cm)
น้ำหนัก
(kg)
ราคา
(บาท)
ราคาสุทธิ
(บาท)
0.15 150 30 8 1 4000 FREE
0.3 300 35 11 2 3200 FREE
0.5 500 42 12 2.3 3500 FREE
0.7 700 64 12 3.4 4100 FREE
1.2 1200 74 14 8 4500 FREE
4.5 4500 122 21 22 11400 FREE

ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย